Ч1аьнтий
J1

ДНК:

 1. Ch'antiy Bataev 781168 J-M267 J1
 2. Ch'antiy Mizaev MI20490 J-M267 J1
 3. Ch'antiy Nuradilov IN22072 J-BY126428 J1
 4. Ch'antiy-Borza gar Yalaev 683808 J-Y140345 J1
 5. Ch'entiy-Bo'rzi gar, Tazbi nek'e Tazbiev 620340 J-M267 J1
 6. Ch'entiy-Bahmad gar Dakhaev IN62472 J-M267 J1
 7. Ch'entiy-Lakha-H'ekha Khisimikov 781125 J-M267 J1
 8. Ch'antiy-Ertkkhalloy gar Avtorkhanov 473650 J-M267 J1
 9. Ch'antiy-Ezhi gar Gilagaev 290337 J-M267 J1
 10. Ch'antiy-G'ulkkhalloy Magomadov 308854 J-M267 J1
 11. Ch'antiy-H'eldkhoy, Idi Hasi garIsaev 492992 J-Y140357 J1
 12. Ch'antiy-H'u'rkkho Karimov 718764 J-M267 J1
 13. Ch'antiy-Kushan gar Umkhaev MI20493 J-M267 J1
 14. Ch'antiy-Pkh'adukharoy gar Musaev 293905 J-Y140345 J1
 15. Ch'antiy-Tichahoy gar Shishikhanov 278553 J-M267 J1
26.06.2019, 13:42
| Добавил: isa_balaev
Просмотров: 251 | Загрузок: 0 | Комментарии: 1
Всего комментариев: 1
avatar
0
1 isa_balaev • 19:54, 26.09.2019
Добавился Дахаев, Ч1ентий, Бахмад гар. J1
avatar